Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c. z
  siedzibą w Zabrzu przy ul. Świętego Urbana 5 lok. C reprezentowany przez Aleksandrę Drożdżowicz i
  Damiana Cieślar
 2. Informujemy Państwa, że dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:
  – rejestracją – zgłoszeniem do kursu/szkolenia
  – prowadzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w
  sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1632 dokumentacji
  szkoleniowej w postaci dzienników zajęć, rejestrów oraz ewidencji wydanych zaświadczeń.
  – przetwarzaniem w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony
  www.oszomega.pl celem uzupełnienia formularza kontaktowego/ zgłoszeniowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celach oświatowych wynikających z
  powyższego rozporządzenia.
 4. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych, niż przewidziane przepisami prawa
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji kursu/szkolenia , dochodzenia ewentualnych
  roszczeń, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane, a
  następnie usunięte.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści dotyczących swoich danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez pisemnej Państwa zgody.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany.
 10. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich
  bezpieczeństwo.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi pisemnie do administratora danych bądź drogą mailową na adres
oszomega@oszomega.pl, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Wiadomość tą wysyłamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pana/Pani żadne
działanie lub kontakt z ośrodkiem szkoleniowym

Pobierz aplikację na telefon już dziś !

2024 © Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA w Zabrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

F-Gazy BUTLE

2024 © Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA w Zabrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone.